Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn hạ ios 16 xuống 15.7

Tính đến thời điểm kiến thức của tôi được cập nhật lần cuối vào tháng 1 năm 2022, iOS 16 không tồn tại và iOS mới nhất là iOS 15. Nếu bạn muốn hạ cấp từ một phiên bản iOS mới về phiên bản iOS cũ hơn, điều này thường không được hỗ trợ chính thức bởi Apple.

Tuy nhiên, có một số trường hợp bạn muốn thử hạ cấp để tránh các vấn đề hiệu suất hoặc tương thích. Lưu ý rằng quá trình này không được khuyến khích và có thể gây ra mất dữ liệu. Đây là một hướng dẫn tổng quát, nhưng hãy nhớ rằng thông tin này có thể không còn chính xác tại thời điểm bạn đọc.

Lưu ý quan trọng trước khi tiếp tục:

 1. Sao lưu dữ liệu: Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, hãy sao lưu toàn bộ dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng iTunes hoặc iCloud.
 2. Kiểm tra chính xác: Hãy chắc chắn rằng phiên bản iOS bạn muốn hạ cấp đang được Apple chấp nhận và hỗ trợ cho thiết bị của bạn.

Hướng dẫn:

 1. Tìm và tải phiên bản iOS cũ:
 • Truy cập trang ipsw.me, nơi bạn có thể tìm và tải các phiên bản iOS cũ.
 • Chọn thiết bị của bạn và tải xuống phiên bản iOS 15.7 hoặc bản khác mà bạn muốn cài đặt.
 1. Sử dụng iTunes để hạ cấp:
 • Kết nối iPhone hoặc iPad của bạn với máy tính sử dụng cáp USB.
 • Mở iTunes (hoặc Finder nếu bạn đang sử dụng macOS Catalina trở lên).
 • Trong iTunes, chọn thiết bị của bạn.
 1. Khôi phục hoặc cài đặt lại:
 • Trong trang thiết bị, nhấn giữ tổ hợp phím trên bàn phím (Windows: Shift, macOS: Option) và nhấn vào nút “Restore iPhone…” hoặc “Restore iPad…”.
 • Chọn tệp IPSW bạn đã tải xuống (phiên bản iOS 15.7 hoặc phiên bản mà bạn muốn cài đặt).
 1. Chờ quá trình hoàn tất:
 • iTunes sẽ bắt đầu quá trình khôi phục và cài đặt lại iOS theo phiên bản bạn đã chọn.
 • Đợi quá trình hoàn tất.
 1. Khôi phục dữ liệu từ sao lưu:
 • Khi quá trình khôi phục hoàn tất, bạn có thể khôi phục dữ liệu từ sao lưu của mình thông qua iTunes hoặc iCloud.

Lưu ý rằng Apple có thể ngừng hỗ trợ cho việc cài đặt các phiên bản iOS cũ hơn sau một thời gian, vì vậy hãy kiểm tra thông tin hiện tại từ trang chính thức của Apple hoặc các nguồn tin cậy khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *