Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn hạ ios 16 xuống 15.5

Tính đến thời điểm kiến thức cuối cùng của tôi vào tháng 1 năm 2022, phiên bản iOS mới nhất là iOS 15.5. Tuy nhiên, thông tin này có thể đã lỗi thời do có thể đã có các bản cập nhật iOS mới hơn.

Nếu bạn muốn hạ cấp từ iOS 16 xuống iOS 15.5 (hoặc bất kỳ phiên bản iOS nào mà bạn muốn), bạn cần có một bản sao lưu của dữ liệu trên thiết bị của mình trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị

  1. Sao lưu dữ liệu: Sử dụng iTunes hoặc iCloud để sao lưu toàn bộ dữ liệu của bạn.
  2. Kiểm tra tương thích: Đảm bảo rằng phiên bản iOS 15.5 hỗ trợ cho thiết bị của bạn. Nếu không, bạn không thể hạ cấp.
  3. Tìm kiếm firmware: Tìm kiếm và tải xuống file firmware iOS 15.5 cho thiết bị của bạn từ các nguồn đáng tin cậy.

Bước 2: Hạ cấp qua iTunes

  1. Tắt Find My iPhone: Mở Cài đặt > [Tên của bạn] > iCloud > Tắt “Find My iPhone.”
  2. Kết nối với iTunes: Kết nối thiết bị của bạn với máy tính sử dụng cáp USB và mở iTunes.
  3. Chế độ DFU (nếu cần): Nếu iTunes yêu cầu bạn cập nhật hoặc khôi phục, bạn có thể cần đưa thiết bị vào chế độ DFU để hạ cấp. Đọc hướng dẫn của Apple về cách thực hiện điều này.
  4. Chọn file firmware: Trong iTunes, giữ phím Shift (Windows) hoặc Option (Mac) và nhấp vào nút “Restore iPhone.” Chọn file firmware iOS 15.5 bạn đã tải về.
  5. Bắt đầu quá trình: iTunes sẽ bắt đầu quá trình hạ cấp. Đợi cho đến khi quá trình hoàn tất.
  6. Khôi phục từ bản sao lưu: Sau khi hạ cấp thành công, khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu mà bạn đã tạo trước đó.

Lưu ý rằng Apple có thể ngừng hỗ trợ hạ cấp cho các phiên bản cũ, và việc hạ cấp có thể gặp các vấn đề không mong muốn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra kỹ lưỡng và làm bước sao lưu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *