Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn google form

Tạo và quản lý một biểu mẫu Google Form là một cách tiện lợi để thu thập thông tin từ mọi người. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản để tạo Google Form:

1. **Đăng nhập vào tài khoản Google:**
– Mở trình duyệt web và truy cập vào trang web của Google (https://www.google.com/).
– Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn hoặc tạo một tài khoản mới nếu bạn chưa có.

2. **Truy cập Google Forms:**
– Trong menu ứng dụng Google, chọn biểu tượng “Ứng dụng Google” (góc trên bên phải) và chọn “Forms” hoặc truy cập trực tiếp vào đường dẫn: https://forms.google.com/.

3. **Bắt đầu tạo biểu mẫu mới:**
– Nhấn nút “+” (Biểu tượng “Blank”) để tạo biểu mẫu mới.

4. **Thiết lập Tiêu đề và Câu hỏi:**
– Đặt tiêu đề cho biểu mẫu của bạn ở phần “Tiêu đề biểu mẫu”.
– Thêm câu hỏi bằng cách nhấn nút “Thêm câu hỏi” ở dưới tiêu đề.

5. **Chọn Loại câu hỏi:**
– Mỗi câu hỏi có thể là một loại khác nhau như văn bản, đa lựa chọn, chọn từ danh sách, và nhiều loại khác. Chọn loại câu hỏi phù hợp với nhu cầu của bạn.

6. **Tùy chỉnh câu hỏi và tùy chọn:**
– Tùy chỉnh câu hỏi bằng cách sử dụng các tùy chọn được cung cấp, chẳng hạn như thêm mô tả, đặt điểm bắt buộc, và thậm chí thêm hình ảnh hoặc video.

7. **Thêm các trang và phần:**
– Sử dụng các tùy chọn “Thêm câu hỏi” để tạo thêm câu hỏi hoặc “Thêm phần” để tạo các phần khác nhau trong biểu mẫu.

8. **Tùy chỉnh cài đặt biểu mẫu:**
– Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên cùng, sau đó chọn “Cài đặt biểu mẫu” để tùy chỉnh cài đặt như kiểm soát số lượng lần gửi, thu thập địa chỉ email, và ẩn hợp pháp.

9. **Chia sẻ và Thu thập phản hồi:**
– Nhấn nút “Chia sẻ” để lấy liên kết chia sẻ hoặc nhúng biểu mẫu vào trang web của bạn. Cũng có thể gửi mời qua email hoặc chia sẻ trực tiếp qua mạng xã hội.

10. **Kiểm tra và Thu thập kết quả:**
– Khi người khác điền biểu mẫu, bạn có thể kiểm tra và quản lý các kết quả bằng cách nhấp vào nút “Xem các phản hồi” từ trang chính của biểu mẫu.

Lưu ý rằng các tính năng của Google Forms có thể thay đổi theo thời gian do cập nhật từ Google, vì vậy luôn nên kiểm tra các thông báo và cập nhật từ Google để có những tính năng mới và cập nhật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *