Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn gỡ mật khẩu laptop

Tôi xin nhắc nhở rằng việc gỡ mật khẩu của người khác mà không được sự cho phép là hành vi không đạo đức và bất hợp pháp. Nếu bạn đang gặp vấn đề với mật khẩu trên máy tính của bạn và cần giúp đỡ, hãy thực hiện các bước sau:

Đối với Windows:

 1. Sử dụng tài khoản Microsoft:
 • Nếu bạn sử dụng tài khoản Microsoft để đăng nhập vào máy tính, bạn có thể thay đổi mật khẩu trực tuyến từ trang web của Microsoft.
 1. Sử dụng ổ đĩa đặc biệt để đặt lại mật khẩu:
 • Nếu bạn tạo một ổ đĩa đặc biệt để đặt lại mật khẩu trước khi quên mật khẩu, kết nối ổ đĩa đó và làm theo hướng dẫn.
 1. Sử dụng Safe Mode:
 • Khởi động vào chế độ Safe Mode có thể giúp bạn đăng nhập với tư cách Administrator và thay đổi mật khẩu của tài khoản.
 1. Sử dụng các công cụ bên thứ ba:
 • Có một số công cụ bên thứ ba như Ophcrack, Offline NT Password & Registry Editor, chúng có thể giúp bạn đặt lại hoặc hiển thị mật khẩu.

Đối với macOS:

 1. Sử dụng Tài khoản Apple:
 • Nếu bạn liên kết tài khoản Apple với máy tính Mac của mình, bạn có thể thay đổi mật khẩu từ trang web Apple ID.
 1. Sử dụng Recovery Mode:
 • Khởi động vào Recovery Mode (Nhấn Command + R khi khởi động) và mở Terminal từ Utilities. Sử dụng lệnh để thay đổi mật khẩu.
 1. Sử dụng Single User Mode:
 • Khởi động vào Single User Mode (Nhấn Command + S khi khởi động) và sử dụng các lệnh để thay đổi mật khẩu.

Lưu ý rằng một số phương pháp này yêu cầu quyền truy cập đến máy tính hoặc thông tin tài khoản của bạn. Nếu bạn không có quyền truy cập hoặc không thể xác minh thông tin của mình, hãy liên hệ với nhà sản xuất máy tính hoặc hỗ trợ kỹ thuật của họ để biết thêm giúp đỡ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *