Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn giải nén file trên laptop

Quá trình giải nén file trên laptop thường được thực hiện thông qua các phần mềm giải nén như WinRAR, 7-Zip hoặc các ứng dụng tích hợp sẵn trong hệ điều hành. Dưới đây là hướng dẫn giải nén file trên Windows và macOS:

Trên Windows:

Sử dụng WinRAR hoặc 7-Zip:

 1. WinRAR:
 • Đầu tiên, bạn cần cài đặt WinRAR nếu chưa có. Bạn có thể tìm và tải WinRAR từ trang chính thức hoặc các nguồn đáng tin cậy.
 • Sau khi cài đặt, nhấn chuột phải lên file cần giải nén.
 • Chọn “Extract Here” để giải nén tại thư mục hiện tại hoặc chọn “Extract to” để chọn thư mục giải nén.
 1. 7-Zip:
 • Tương tự, cài đặt 7-Zip nếu chưa có.
 • Chuột phải lên file, chọn “7-Zip” và sau đó chọn “Extract Here” hoặc “Extract to” như mong muốn.

Sử dụng tích hợp trong File Explorer:

 1. Chuột phải lên file cần giải nén.
 2. Chọn “Extract All…”.
 3. Chọn đường dẫn đích cho thư mục giải nén và nhấn “Extract”.

Trên macOS:

 1. Sử dụng tích hợp:
 • Chuột phải lên file cần giải nén và chọn “Open With” > “Archive Utility”.
 • Archive Utility sẽ tự động giải nén file và đặt kết quả trong cùng thư mục.
 1. Sử dụng Terminal:
 • Mở Terminal (có thể tìm kiếm trong Spotlight).
 • Sử dụng lệnh unzip với đường dẫn đến file cần giải nén:
  bash unzip /đường/dẫn/đến/file.zip
 • Kết quả sẽ được giải nén trong thư mục hiện tại.

Nhớ kiểm tra xem bạn đã cài đặt phần mềm giải nén nào và sử dụng nó để thực hiện quá trình giải nén tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *