Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn giả lập android trên ios

Để giả lập hệ điều hành Android trên iOS, bạn có thể sử dụng một số ứng dụng giả lập Android trên App Store. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản sử dụng một ứng dụng giả lập Android phổ biến trên iOS, có tên là “iEMU” (hoặc “Padoid”).

Lưu ý: Việc giả lập Android trên iOS có thể không đảm bảo hiệu suất cao hoặc tương thích đầy đủ với tất cả các ứng dụng Android. Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng nó cho mục đích thử nghiệm và giả lập cơ bản.

Hướng dẫn sử dụng iEMU:

 1. Tìm kiếm ứng dụng iEMU:
 • Mở App Store trên thiết bị iOS.
 • Tìm kiếm “iEMU” hoặc “Padoid” và tải ứng dụng.
 1. Cài đặt iEMU:
 • Sau khi tải xong, mở ứng dụng và theo hướng dẫn để cài đặt.
 1. Tải ROM Android:
 • iEMU yêu cầu một ROM Android để chạy. Tải một ROM Android từ nguồn đáng tin cậy (ví dụ: từ trang web của Android-x86).
 1. Thêm ROM vào iEMU:
 • Chọn tùy chọn “Add to Archive” hoặc tương tự trong ứng dụng để thêm ROM vừa tải.
 1. Chạy Android trên iOS:
 • Sau khi ROM đã được thêm vào, bạn có thể chọn tùy chọn để chạy Android.
 • Có thể có một số tùy chọn cấu hình, nhưng iEMU tự động làm nhiều công việc.
 1. Sử dụng Android trên iOS:
 • Bạn sẽ thấy môi trường Android trên thiết bị iOS của mình và có thể cài đặt ứng dụng từ Google Play Store hoặc các nguồn khác.

Lưu ý rằng hiệu suất có thể không được so sánh với việc sử dụng thiết bị Android thực tế, và không phải tất cả các ứng dụng sẽ hoạt động đúng cách.

Ngoài ra, theo thời gian, có thể có những ứng dụng mới xuất hiện trên App Store để giả lập Android trên iOS. Hãy kiểm tra xem có ứng dụng mới nào phù hợp với nhu cầu của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *