Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn ghost win 7 cho laptop dell

Lưu ý rằng việc ghost Windows là một quá trình sao lưu và khôi phục hệ điều hành mà không làm ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân của bạn. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản để ghost Windows 7 trên laptop Dell. Hãy nhớ rằng quy trình có thể thay đổi tùy thuộc vào công cụ bạn sử dụng.

Lưu ý quan trọng:

 1. Sao lưu dữ liệu:
  Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, hãy đảm bảo sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng của bạn. Ghosting có thể xóa hoặc ghi đè lên dữ liệu hiện tại của bạn.
 2. Chuẩn bị:
 • USB bootable hoặc đĩa DVD chứa phần mềm ghost, ví dụ như Norton Ghost hoặc Acronis True Image.
 • Bản sao của Windows 7 đã cài đặt.

Bước 1: Chuẩn bị USB Bootable hoặc Đĩa DVD:

 • Sử dụng một công cụ như Rufus để tạo USB bootable hoặc ghi đĩa DVD với phần mềm ghost.

Bước 2: Boot từ USB hoặc Đĩa DVD:

 • Khởi động lại laptop và chọn USB hoặc đĩa DVD làm thiết bị khởi động.

Bước 3: Thực hiện Ghosting:

 • Chạy phần mềm ghost trên USB hoặc đĩa DVD.
 • Chọn tùy chọn “Tạo Image” hoặc “Ghost”.
 • Chọn ổ đĩa C: (hoặc phân vùng bạn muốn ghost).
 • Chọn vị trí lưu trữ cho file ghost (trên ổ đĩa ngoại vi hoặc USB).

Bước 4: Khôi phục Ghost:

 • Nếu bạn cần khôi phục lại hệ điều hành từ file ghost đã tạo, hãy chọn tùy chọn “Khôi phục” trong phần mềm ghost.
 • Chọn file ghost bạn đã tạo trước đó.
 • Chờ quá trình khôi phục hoàn tất.

Lưu ý:

 • Nếu có bất kỳ lựa chọn nào khác trong quá trình ghost, hãy đọc kỹ tài liệu hoặc hướng dẫn của phần mềm ghost bạn đang sử dụng.
 • Nếu laptop của bạn có Secure Boot, bạn có thể cần tắt nó trong BIOS trước khi cố gắng boot từ USB.

Hãy nhớ kiểm tra tài liệu chi tiết của phần mềm ghost bạn đang sử dụng để đảm bảo bạn thực hiện đúng cách và đảm bảo tính ổn định của hệ thống của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *