Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn ghi âm trên laptop

Để ghi âm trên laptop, bạn có thể sử dụng các phần mềm ghi âm tích hợp sẵn trong hệ điều hành hoặc tải và cài đặt ứng dụng ghi âm từ bên ngoài. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản cho cả hai trường hợp trên hệ điều hành Windows và MacOS:

Trên Windows:

Sử dụng Ứng dụng Ghi Âm Mặc Định:

 1. Mở Ứng dụng Ghi Âm: Bạn có thể sử dụng ứng dụng “Âm thanh” hoặc “Ghi âm âm thanh” được tích hợp sẵn trên hệ điều hành Windows.
 • Bạn có thể tìm kiếm nhanh bằng cách nhấn phím Win + S và nhập “Âm thanh” hoặc “Ghi âm âm thanh.”
 1. Bắt đầu Ghi Âm:
 • Mở ứng dụng và nhấn nút “Bắt đầu ghi” hoặc tương tự.
 1. Kết thúc và Lưu:
 • Khi bạn đã ghi xong, nhấn nút “Dừng” và sau đó lưu tệp tin âm thanh của bạn.

Sử dụng Ứng Dụng Ghi Âm Bên Ngoài:

 1. Tải và Cài Đặt Ứng Dụng Ghi Âm:
 • Có nhiều ứng dụng ghi âm miễn phí hoặc có phí trên Internet. Một số ví dụ là Audacity, Free Sound Recorder, hoặc Voice Recorder.
 1. Mở Ứng Dụng và Bắt Đầu Ghi:
 • Mở ứng dụng đã cài đặt, chọn thiết bị ghi và nhấn nút “Bắt đầu ghi.”
 1. Kết Thúc và Lưu:
 • Khi bạn đã ghi xong, nhấn nút “Dừng” và lưu tệp tin âm thanh của bạn.

Trên MacOS:

Sử Dụng Ứng Dụng Ghi Âm Mặc Định:

 1. Mở Ứng dụng Ghi Âm: Sử dụng ứng dụng “Ghi Âm” mặc định trên MacOS.
 • Bạn cũng có thể sử dụng Spotlight (Cmd + Space) và nhập “Ghi Âm” để tìm ứng dụng.
 1. Bắt Đầu và Kết Thúc Ghi Âm:
 • Nhấn nút ghi (hình hình chữ “h” trên một đĩa) để bắt đầu ghi âm. Sau khi ghi xong, nhấn nút dừng.
 1. Lưu và Quản Lý Ghi Âm:
 • Lưu tệp tin âm thanh và quản lý chúng trong ứng dụng.

Sử Dụng Ứng Dụng Ghi Âm Bên Ngoài:

 1. Tải và Cài Đặt Ứng Dụng Ghi Âm:
 • Tải và cài đặt một ứng dụng ghi âm từ App Store hoặc trang web của nhà phát triển.
 1. Bắt Đầu và Kết Thúc Ghi Âm:
 • Mở ứng dụng, chọn thiết bị ghi và bắt đầu ghi. Khi kết thúc, lưu tệp tin âm thanh.

Lưu ý rằng các bước có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của hệ điều hành và ứng dụng mà bạn đang sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *