Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn ghép quần áo trong photoshop

Ghép quần áo trong Photoshop có thể thực hiện thông qua nhiều cách, nhưng dưới đây là một hướng dẫn sử dụng công cụ “Layer Mask” để tạo hiệu ứng ghép quần áo một cách tự nhiên. Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng bạn đã mở ảnh chính và ảnh quần áo trong Photoshop.

Bước 1: Mở ảnh chính và ảnh quần áo

 • Mở ảnh chính (người mẫu) và ảnh chứa quần áo trong Photoshop.

Bước 2: Chọn và Sao chép quần áo

 • Sử dụng công cụ “Rectangular Marquee Tool” để chọn phần quần áo bạn muốn ghép.
 • Sau đó, nhấn Ctrl+C (hoặc Command+C trên Mac) để sao chép phần đã chọn.

Bước 3: Dán quần áo vào ảnh chính

 • Quay trở lại ảnh chính và nhấn Ctrl+V (hoặc Command+V trên Mac) để dán phần quần áo vào.
 • Phần quần áo sẽ xuất hiện dưới dạng một layer mới.

Bước 4: Tạo Layer Mask

 • Chọn layer chứa quần áo và nhấn vào biểu tượng “Add Layer Mask” ở dưới cùng của cửa sổ Layers. Điều này sẽ tạo ra một mask trắng liên kết với layer quần áo.

Bước 5: Sử dụng Brush để chỉnh sửa mask

 • Chọn công cụ “Brush” và đảm bảo rằng màu vẽ là màu đen.
 • Sử dụng brush để vẽ trên mask. Khi vẽ bằng màu đen, bạn sẽ ẩn đi phần nào của quần áo mà bạn muốn ẩn.
 • Để hiển thị lại, chuyển màu brush thành màu trắng và vẽ lên phần bạn muốn hiển thị.

Bước 6: Hiệu chỉnh và tinh chỉnh

 • Hiệu chỉnh Opacity của layer quần áo để làm cho nó phù hợp với nền.
 • Sử dụng các công cụ như “Hue/Saturation” hoặc “Curves” để điều chỉnh màu sắc và độ sáng tối của quần áo để phù hợp với ảnh chính.

Lưu ý: Quá trình này có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn và thực hành để đạt được kết quả tự nhiên. Hãy thử nghiệm và điều chỉnh các tham số để đảm bảo rằng ghép quần áo của bạn trông chân thực nhất có thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *