Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn gắn cáp tivi

Quá trình gắn cáp tivi phụ thuộc vào loại cáp và cổng kết nối trên tivi của bạn. Dưới đây là một hướng dẫn tổng quát, nhưng hãy chắc chắn kiểm tra hướng dẫn sử dụng cụ thể của tivi và thiết bị bạn đang sử dụng:

Gắn Cáp HDMI:

 1. Kiểm tra cổng HDMI trên tivi:
 • Xác định cổng HDMI trên tivi mà bạn muốn sử dụng. Cổng HDMI thường được đánh số hoặc có nhãn “HDMI”.
 1. Kiểm tra cổng HDMI trên thiết bị:
 • Kiểm tra xem thiết bị bạn muốn kết nối có cổng HDMI không. Hầu hết các thiết bị hiện đại như đầu phát DVD, máy chơi game, đầu thu cáp, laptop đều có cổng HDMI.
 1. Kết nối cáp HDMI:
 • Cắm một đầu cáp vào cổng HDMI trên tivi và đầu còn lại vào cổng HDMI trên thiết bị của bạn.
 1. Bật Tivi và chọn nguồn đầu vào:
 • Bật tivi và chọn nguồn đầu vào tương ứng với cổng HDMI mà bạn vừa kết nối. Thông thường, bạn có thể chọn nguồn này bằng cách nhấn nút “Input” hoặc “Source” trên điều khiển từ xa.

Gắn Cáp VGA hoặc DVI:

 1. Kiểm tra cổng VGA hoặc DVI trên tivi:
 • Xác định cổng VGA hoặc DVI trên tivi mà bạn muốn sử dụng.
 1. Kiểm tra cổng trên thiết bị:
 • Kiểm tra xem thiết bị của bạn có cổng VGA hoặc DVI không.
 1. Kết nối cáp VGA hoặc DVI:
 • Cắm một đầu cáp vào cổng trên tivi và đầu còn lại vào cổng trên thiết bị.
 1. Bật Tivi và chọn nguồn đầu vào:
 • Bật tivi và chọn nguồn đầu vào tương ứng với cổng VGA hoặc DVI mà bạn vừa kết nối.

Gắn Cáp AV (Composite):

 1. Kiểm tra cổng AV trên tivi:
 • Xác định cổng AV trên tivi mà bạn muốn sử dụng. Cổng AV thường có màu đỏ, trắng và vàng.
 1. Kiểm tra cổng trên thiết bị:
 • Kiểm tra xem thiết bị của bạn có cổng AV không.
 1. Kết nối cáp AV:
 • Cắm đầu màu vàng vào cổng video (hình) và đầu màu đỏ và trắng vào cổng âm thanh trái và phải.
 1. Bật Tivi và chọn nguồn đầu vào:
 • Bật tivi và chọn nguồn đầu vào tương ứng với cổng AV mà bạn vừa kết nối.

Gắn Cáp USB hoặc HDMI:

 1. Kiểm tra cổng USB hoặc HDMI trên tivi:
 • Xác định cổng USB hoặc HDMI trên tivi mà bạn muốn sử dụng.
 1. Kiểm tra cổng trên thiết bị:
 • Kiểm tra xem thiết bị của bạn có cổng USB hoặc HDMI không.
 1. Kết nối cáp USB hoặc HDMI:
 • Cắm một đầu cáp vào cổng trên tivi và đầu còn lại vào cổng trên thiết bị.
 1. Bật Tivi và chọn nguồn đầu vào:
 • Bật tivi và chọn nguồn đầu vào tương ứng với cổng USB hoặc HDMI mà bạn vừa kết nối.

Hãy chắc chắn rằng tất cả các thiết bị liên quan đều đã được bật. Nếu bạn gặp vấn đề, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng của tivi và thiết bị để biết thêm chi tiết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *