Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn filter trong excel

Để hướng dẫn filter trong Excel, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. **Mở Bảng Tính Excel:**
Mở bảng tính Excel và chọn dữ liệu bạn muốn lọc.

2. **Chọn Dòng Đầu Tiên:**
Đảm bảo rằng dòng đầu tiên của bảng tính của bạn chứa tiêu đề cho mỗi cột dữ liệu. Các tiêu đề này sẽ được sử dụng khi bạn áp dụng bộ lọc.

3. **Chọn Cột Bạn Muốn Lọc:**
Nhấp vào ô trong cột bạn muốn áp dụng bộ lọc.

4. **Áp Dụng Bộ Lọc:**
– Trong thanh công cụ, chọn tab “Dữ Liệu”.
– Nhấp vào nút “Lọc” (hoặc biểu tượng mũi tên hướng xuống trên tiêu đề cột).

5. **Hiển Thị Menu Lọc:**
Một menu lọc sẽ xuất hiện trong ô của cột bạn đã chọn. Menu này cho phép bạn chọn các điều kiện lọc.

6. **Chọn Điều Kiện Lọc:**
– Bạn có thể chọn giá trị cụ thể từ danh sách.
– Hoặc sử dụng các tùy chọn như “Lọc Theo Màu Sắc Cột” hoặc “Lọc Tùy Chọn” để nhập các điều kiện tùy chỉnh.

7. **Hiển Thị Kết Quả Lọc:**
Sau khi bạn chọn điều kiện lọc, Excel sẽ hiển thị chỉ những hàng thỏa mãn điều kiện đó.

8. **Tắt Bộ Lọc:**
Để tắt bộ lọc, bạn có thể quay lại thanh công cụ và nhấp vào nút “Lọc” một lần nữa.

Những bước trên giúp bạn lọc dữ liệu một cách hiệu quả trong Excel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *