Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn edit video capcut

Để chỉnh sửa video bằng ứng dụng CapCut, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. **Tải và Cài Đặt Ứng Dụng:**
– Nếu chưa cài đặt, bạn có thể tải ứng dụng CapCut từ cửa hàng ứng dụng trên điện thoại của mình.

2. **Mở Ứng Dụng và Import Video:**
– Mở ứng dụng CapCut và chọn tạo dự án mới.
– Import video bạn muốn chỉnh sửa từ thư viện của điện thoại.

3. **Cắt và Chia Video:**
– Sử dụng công cụ cắt để cắt và chia video thành các phần nhỏ nếu cần thiết.

4. **Thêm Hiệu Ứng và Âm Nhạc:**
– Tận dụng các hiệu ứng có sẵn trong ứng dụng để làm cho video của bạn thêm sinh động.
– Thêm âm nhạc từ thư viện của ứng dụng hoặc từ nguồn bên ngoài nếu muốn.

5. **Chỉnh Sửa Hình Ảnh và Âm Thanh:**
– Chỉnh sửa độ sáng, tương phản, màu sắc và các thuộc tính hình ảnh khác.
– Cân chỉnh âm thanh nếu cần thiết.

6. **Thêm Văn Bản và Sticker:**
– Thêm văn bản và sticker để làm cho video thêm phần độc đáo.

7. **Chuyển Cảnh:**
– Sử dụng các chuyển cảnh để tạo sự liên kết mượt mà giữa các đoạn video.

8. **Xem Trước và Kiểm Tra:**
– Trước khi xuất video, hãy xem trước để đảm bảo mọi thứ đều như bạn mong đợi.

9. **Xuất Video:**
– Chọn tùy chọn xuất video và điều chỉnh cài đặt nếu cần thiết (độ phân giải, định dạng, chất lượng).
– Bấm vào nút xuất để lưu lại video đã chỉnh sửa.

10. **Chia Sẻ Video:**
– Sau khi xuất video, bạn có thể chia sẻ nó trên các nền tảng mạng xã hội hoặc lưu lại trên thiết bị.

Hy vọng rằng các bước trên sẽ giúp bạn chỉnh sửa video một cách dễ dàng trên ứng dụng CapCut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *