Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn edit capcut

Để chỉnh sửa video trên CapCut, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. **Tải ứng dụng CapCut:**
– Nếu bạn chưa có ứng dụng này, bạn cần tải và cài đặt nó trên điện thoại của mình từ cửa hàng ứng dụng (Google Play cho Android hoặc App Store cho iOS).

2. **Mở ứng dụng và bắt đầu dự án mới:**
– Mở CapCut và chọn “Tạo dự án mới” hoặc “Bắt đầu dự án”.

3. **Thêm video vào dự án:**
– Chọn biểu tượng “+” hoặc “Thêm” để nhập video từ thư viện của bạn.

4. **Chỉnh sửa video:**
– Sau khi thêm video, bạn có thể cắt, xoay, thay đổi tốc độ, thêm hiệu ứng, và thậm chí làm mịn da (beauty) nếu cần thiết.

5. **Thêm âm thanh:**
– Bạn cũng có thể thêm âm thanh từ thư viện của ứng dụng hoặc sử dụng âm thanh riêng của bạn.

6. **Thêm văn bản và sticker:**
– Sử dụng các công cụ có sẵn để thêm văn bản, sticker, hoặc các yếu tố đồ họa khác vào video của bạn.

7. **Hiệu chỉnh màu sắc:**
– Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ sáng, độ tương phản và màu sắc của video.

8. **Xem trước và chỉnh sửa:**
– Luôn kiểm tra video của bạn bằng cách xem trước để đảm bảo mọi thứ đều như mong đợi.

9. **Lưu và chia sẻ:**
– Khi bạn đã hoàn tất chỉnh sửa, chọn “Lưu” hoặc “Xuất” để lưu lại công việc của bạn. Sau đó, bạn có thể chia sẻ video trên các nền tảng mạng xã hội hoặc lưu nó vào thiết bị của mình.

Lưu ý rằng các bước chi tiết có thể thay đổi tùy theo phiên bản cụ thể của ứng dụng CapCut bạn đang sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *