Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn dùng telegram

Để sử dụng Telegram, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. **Tải ứng dụng Telegram:**
– Đầu tiên, tải ứng dụng Telegram từ cửa hàng ứng dụng trên điện thoại của bạn (App Store cho iOS hoặc Google Play cho Android).

2. **Cài đặt và Đăng nhập:**
– Sau khi tải xong, mở ứng dụng và làm theo hướng dẫn để đăng nhập hoặc tạo tài khoản mới nếu bạn chưa có.

3. **Tìm kiếm và thêm liên lạc:**
– Để thêm một người liên lạc, bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trong ứng dụng và nhập tên người dùng hoặc số điện thoại của họ.

4. **Tạo và tham gia nhóm:**
– Bạn có thể tạo nhóm để trò chuyện với nhiều người cùng một lúc hoặc tham gia vào nhóm đã có.

5. **Gửi tin nhắn:**
– Nhấn vào tên người dùng hoặc tên nhóm để mở cửa sổ chat và gửi tin nhắn. Bạn cũng có thể gửi hình ảnh, video, văn bản định dạng, và nhiều nội dung khác.

6. **Bảo mật:**
– Telegram có nhiều tính năng bảo mật như mã hóa end-to-end, tự hủy tin nhắn và xác minh hai yếu tố. Bạn có thể cài đặt các tùy chọn này trong cài đặt tài khoản của mình.

7. **Sử dụng các tính năng khác:**
– Telegram cung cấp nhiều tính năng khác như cuộc gọi thoại, cuộc gọi video, chia sẻ vị trí, và nhiều tính năng khác.

Nhớ rằng, thông tin này có thể thay đổi tùy theo phiên bản cụ thể của ứng dụng Telegram mà bạn đang sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *