Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn dùng điện thoại bàn

Để sử dụng điện thoại bàn, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  1. Nâng máy điện thoại: Khi điện thoại bàn đang ở trạng thái nâng máy, bạn sẽ nghe được tiếng chuông hoặc kêu bíp. Nhấn vào nút “nâng máy” hoặc chỉ cần nhấc ống máy để bắt đầu cuộc gọi.
  2. Quay số: Sử dụng bàn phím trên điện thoại bàn để quay số. Mỗi số được gán một phím riêng. Nhấn từng số một để tạo số điện thoại mong muốn.
  3. Thực hiện cuộc gọi: Sau khi quay số, đợi đến khi người kia nhấc máy hoặc trả lời cuộc gọi. Nếu bạn gọi một số ngoại trời, có thể cần nhấn nút “gọi” hoặc chờ tự động kết nối.
  4. Kết thúc cuộc gọi: Khi cuộc gọi kết thúc, đặt ống máy xuống hoặc nhấn nút “kết thúc cuộc gọi” trên điện thoại.
  5. Sử dụng các chức năng khác: Điện thoại bàn thường có nhiều chức năng khác nhau, bao gồm chuyển cuộc gọi, giữ cuộc gọi, chặn số, và nhiều tính năng khác. Tham khảo hướng dẫn sử dụng cụ thể của điện thoại bạn để biết thêm chi tiết.

Lưu ý rằng các bước có thể thay đổi tùy thuộc vào loại và mô hình điện thoại bàn mà bạn đang sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *