Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn dùng apple pay

Để sử dụng Apple Pay, bạn cần thực hiện các bước sau đây:

1. **Kiểm tra thiết bị:** Đảm bảo rằng thiết bị của bạn hỗ trợ Apple Pay. Apple Pay có sẵn trên iPhone, iPad, Apple Watch và Mac.

2. **Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ:** Mở ứng dụng “Cài đặt” trên thiết bị iOS của bạn, chọn “Ví và Apple Pay,” và sau đó chọn “Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.” Bạn có thể nhập thông tin thẻ thủ công hoặc sử dụng camera để quét thẻ.

3. **Xác minh thẻ:** Apple sẽ yêu cầu xác minh thông tin với ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ của bạn. Quá trình này có thể yêu cầu bạn nhập mã OTP (One-Time Password) được gửi đến điện thoại di động hoặc địa chỉ email đã đăng ký với thẻ.

4. **Thiết lập thẻ mặc định (tùy chọn):** Nếu bạn có nhiều thẻ, bạn có thể chọn một thẻ làm thẻ mặc định để thanh toán nhanh chóng.

5. **Sử dụng Apple Pay:**
– **Trên iPhone hoặc iPad:** Mở ứng dụng “Ví,” chạm vào biểu tượng Apple Pay và xác minh danh tính của bạn bằng Face ID hoặc Touch ID. Đưa thiết bị gần máy đọc thẻ hoặc điểm thanh toán và đợi cho đến khi bạn nghe thấy tiếng “beep” hoặc cảm nhận rung từ thiết bị của mình.
– **Trên Apple Watch:** Mở ứng dụng “Ví,” chọn thẻ bạn muốn sử dụng, và đưa Apple Watch gần máy đọc thẻ hoặc điểm thanh toán.

6. **Trên Mac:** Nếu bạn đang mua sắm trực tuyến trên Safari, chọn Apple Pay làm phương thức thanh toán và xác nhận thanh toán trên iPhone hoặc Apple Watch của bạn.

Lưu ý rằng Apple Pay có sẵn ở một số quốc gia và có thể yêu cầu hỗ trợ từ ngân hàng hoặc tổ chức phát hành thẻ của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *