Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn đưa icon ra màn hình chính

Hướng dẫn đưa một biểu tượng (icon) ra màn hình chính của một thiết bị di động hay máy tính có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn cho một số hệ điều hành phổ biến:

Android:

 1. Tìm ứng dụng trong danh sách ứng dụng:
 • Mở drawer ứng dụng hoặc màn hình chính.
 • Tìm và nhấn giữ vào biểu tượng ứng dụng mà bạn muốn đưa ra màn hình chính.
 1. Kéo và thả vào màn hình chính:
 • Khi bạn nhấn giữ biểu tượng, màn hình chính sẽ xuất hiện.
 • Kéo biểu tượng đến vị trí mong muốn trên màn hình chính và nhả nó.
 1. Tùy chỉnh vị trí:
 • Nếu muốn di chuyển biểu tượng sau này, bạn có thể giữ và kéo nó đến vị trí mới hoặc nhấn giữ để thực hiện các thay đổi khác.

iOS (iPhone, iPad):

 1. Tìm ứng dụng trong danh sách ứng dụng:
 • Mở màn hình chính.
 • Tìm và nhấn giữ vào biểu tượng ứng dụng.
 1. Chọn “Add to Home Screen” (Thêm vào màn hình chính):
 • Trong menu xuất hiện, chọn tùy chọn “Add to Home Screen.”
 1. Đặt tên và nhấn “Add” (Thêm):
 • Đặt tên cho biểu tượng nếu muốn và nhấn “Add.”

Windows:

 1. Tìm ứng dụng trong danh sách ứng dụng:
 • Mở Start Menu hoặc màn hình chính.
 1. Nhấn giữ và kéo:
 • Nhấn giữ biểu tượng ứng dụng và kéo nó ra khỏi danh sách ứng dụng.
 1. Đặt nó vào màn hình chính:
 • Kéo biểu tượng đến vị trí mong muốn trên màn hình chính và nhả nó.

Những bước trên có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của hệ điều hành và giao diện người dùng. Nếu bạn đang sử dụng một giao diện tùy chỉnh hoặc phiên bản hệ điều hành khác, có thể cần phải tham khảo tài liệu hướng dẫn cụ thể của nhà sản xuất hoặc hệ thống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *