Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn đưa icon ra màn hình chính win 11

Ở Windows 11, bạn có thể thực hiện các bước sau để đưa một ứng dụng lên màn hình chính:

  1. Tìm ứng dụng trong Menu Start:
  • Nhấn nút Start ở góc dưới bên trái màn hình hoặc nhấn phím Windows trên bàn phím.
  1. Tìm ứng dụng cần đưa ra màn hình chính:
  • Sử dụng thanh tìm kiếm hoặc cuộn xuống để tìm ứng dụng mà bạn muốn đưa ra màn hình chính.
  1. Kéo và thả ứng dụng:
  • Khi bạn đã tìm thấy ứng dụng, nhấn giữ trên biểu tượng của ứng dụng và kéo nó ra ngoài Menu Start.
  1. Đặt lên màn hình chính:
  • Kéo biểu tượng ứng dụng đến màn hình chính và thả nó vào vị trí mong muốn. Bạn có thể thả nó trực tiếp lên màn hình chính hoặc vào các khu vực trống trên màn hình.
  1. Tùy chỉnh vị trí và kích thước:
  • Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể thay đổi vị trí và kích thước của biểu tượng trên màn hình chính bằng cách kéo thả nó đến vị trí mong muốn và thay đổi kích thước theo ý muốn.

Lưu ý rằng quy trình có thể thay đổi một chút tùy thuộc vào các cập nhật của Windows 11, nhưng hướng dẫn trên cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách thực hiện điều này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *