Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn dự thi toeic

Rất tiếc, tôi không thể cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt ứng dụng cụ thể trên các thiết bị cụ thể vì thông tin này có thể đã thay đổi sau thời điểm kiến thức cuối cùng của tôi vào tháng 1 năm 2022.

Tuy nhiên, để cài đặt ứng dụng VTV Go trên TV Sony thông thường, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Kết nối TV với Internet:
 • Đảm bảo TV của bạn được kết nối với Internet thông qua Wi-Fi hoặc cáp mạng Ethernet.
 1. Truy cập “Google Play Store” hoặc “Sony Select” trên TV:
 • Mở “Google Play Store” hoặc “Sony Select” trên TV của bạn.
 1. Tìm kiếm “VTV Go” trong cửa hàng ứng dụng:
 • Sử dụng chức năng tìm kiếm và nhập “VTV Go” để tìm kiếm ứng dụng.
 1. Tải và cài đặt ứng dụng:
 • Chọn ứng dụng VTV Go từ kết quả tìm kiếm và chọn “Tải về” hoặc “Cài đặt” để bắt đầu quá trình tải và cài đặt.
 1. Đăng nhập hoặc đăng ký:
 • Sau khi cài đặt xong, mở ứng dụng VTV Go và đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản (nếu bạn chưa có).
 1. Thưởng thức nội dung:
 • Bây giờ bạn đã cài đặt thành công ứng dụng, bạn có thể thưởng thức nội dung từ VTV Go trên TV của mình.

Lưu ý rằng các bước này có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình và phiên bản của TV Sony cũng như phiên bản của ứng dụng VTV Go. Đôi khi, bạn có thể cần kiểm tra trang web chính thức của Sony hoặc liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của họ để có hướng dẫn chi tiết và cập nhật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *