Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn đổi quốc gia trên ios

Để đổi quốc gia trên thiết bị iOS, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

Lưu ý quan trọng: Việc thay đổi quốc gia có thể ảnh hưởng đến nhiều điều, bao gồm các ứng dụng bạn có thể tải xuống, phương thức thanh toán và nội dung địa phương. Hãy cân nhắc trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

  1. Mở ứng dụng Cài đặt (Settings): Trên màn hình chính của thiết bị iOS, chọn biểu tượng “Cài đặt”.
  2. Chuyển đến mục iTunes & App Store: Cuộn xuống và chọn “iTunes & App Store”.
  3. Chọn tên tài khoản của bạn: Ở đầu trang màn hình, bạn sẽ thấy tên tài khoản của mình. Chạm vào nó.
  4. Chọn “Xem tài khoản”: Nếu bạn đã đăng nhập bằng Apple ID, bạn có thể cần nhập mật khẩu hoặc sử dụng Touch ID/Face ID để xác minh danh tính.
  5. Chọn “Quốc gia/Quốc gia vùng”: Dưới phần “Tài khoản”, chọn “Quốc gia/Quốc gia vùng”.
  6. Chọn quốc gia mới: Tại đây, bạn có thể chọn quốc gia mới mà bạn muốn đổi đến.
  7. Chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới: Khi bạn chọn quốc gia mới, hệ thống có thể yêu cầu bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới của App Store cho quốc gia đó.
  8. Cập nhật thông tin thanh toán (nếu cần): Bạn có thể cần cập nhật thông tin thanh toán để phù hợp với quốc gia mới.
  9. Xác nhận đổi quốc gia: Sau khi bạn đã làm đầy đủ các bước, hệ thống sẽ hỏi bạn xác nhận việc đổi quốc gia. Chấp nhận để hoàn tất quá trình.

Lưu ý rằng không phải tất cả các dịch vụ và ứng dụng sẽ hoạt động ở mọi quốc gia. Một số nội dung có thể bị hạn chế hoặc không khả dụng tùy thuộc vào quy định địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *