Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn dò kênh tivi lg

Hướng dẫn dò kênh trên TV LG có thể thay đổi tùy vào mô hình và phiên bản của TV. Dưới đây là hướng dẫn tổng quát, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Bật TV:
 • Đảm bảo rằng TV của bạn đã được bật.
 1. Chọn Nguồn (Input/Source):
 • Sử dụng remote điều khiển, nhấn nút “Input” hoặc “Source” để mở danh sách nguồn.
 1. Chọn Kênh Dò (Antenna hoặc Cable):
 • Nếu bạn đang sử dụng anten TV, chọn “Antenna” hoặc “Air”.
 • Nếu bạn đang sử dụng cáp, chọn “Cable” hoặc “CATV”.
 1. Chạy Quy trình Tìm kiếm Kênh (Channel Scan):
 • Trong menu nguồn, hãy tìm mục “Tìm kênh” hoặc “Channel Scan.”
 • Bạn có thể cần chọn loại tìm kiếm, ví dụ như “Tìm kiếm tự động” hoặc “Tìm kiếm thủ công.”
 1. Chờ Quá trình Tìm kiếm Kênh Kết thúc:
 • TV sẽ bắt đầu quét các kênh truyền hình có sẵn trong khu vực của bạn. Chờ quá trình hoàn tất.
 1. Lưu Kênh:
 • Sau khi quá trình tìm kiếm kênh kết thúc, TV sẽ hiển thị danh sách các kênh đã tìm thấy.
 • Bạn có thể được yêu cầu xác nhận và lưu các kênh này vào danh sách.
 1. Kiểm tra Kênh:
 • Sau khi quá trình tìm kiếm và lưu kênh hoàn tất, hãy thử chuyển giữa các kênh để đảm bảo rằng tất cả chúng hoạt động đúng cách.

Lưu ý rằng các bước cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình và phiên bản TV LG của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng kèm theo TV hoặc truy cập trang web hỗ trợ của LG để tìm thông tin chi tiết cho mô hình cụ thể của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *