Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn dạy học stem

Dạy học STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) là một quá trình tương đối sáng tạo và tích hợp nhiều mảng kiến thức khác nhau. Dưới đây là một số bước hướng dẫn bạn có thể thực hiện để dạy học STEM:

 1. Đặt Mục Tiêu Rõ Ràng:
 • Xác định mục tiêu giáo dục cụ thể và đo lường kết quả mong muốn.
 • Đảm bảo rằng mục tiêu này liên quan đến các lĩnh vực STEM.
 1. Thực Hiện Dự Án:
 • Hãy áp dụng phương pháp học dựa trên dự án, nơi học sinh có thể áp dụng kiến thức vào thực tế.
 • Khuyến khích học sinh tham gia vào các dự án thực tế và có thể giải quyết vấn đề.
 1. Tích Hợp Môn Học:
 • Kết hợp nhiều môn học trong các bài giảng để tăng cường sự kết nối giữa các lĩnh vực.
 1. Sử Dụng Công Nghệ:
 • Kích thích sự sáng tạo bằng cách sử dụng công nghệ trong quá trình học.
 • Sử dụng phần mềm và thiết bị để tạo ra môi trường học tập thú vị và hấp dẫn.
 1. Khuyến Khích Tư Duy Phê Phán:
 • Học sinh nên được khuyến khích đặt câu hỏi và suy luận logic.
 • Hãy tạo ra không gian mà học sinh có thể đưa ra ý kiến cá nhân và tranh luận với nhau.
 1. Hợp Tác Nhóm:
 • Học sinh nên được khuyến khích làm việc nhóm để phát triển kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
 1. Thực Hiện Thực Nghiệm:
 • Tạo cơ hội cho học sinh thực hiện thực nghiệm và quan sát.
 • Kích thích tò mò và sự khám phá.
 1. Liên Kết Với Thực Tế:
 • Liên kết bài giảng với các ứng dụng thực tế và các vấn đề trong xã hội.
 1. Tạo Môi Trường Học Tập Linh Hoạt:
 • Tạo ra một môi trường học tập có tính linh hoạt, khuyến khích sự sáng tạo và tự quản lý.
 1. Đánh Giá Tiến Triển:
  • Sử dụng các hình thức đánh giá thực tế, như đồ án, bài thuyết trình, hoặc sản phẩm sáng tạo.

Nhớ rằng, quá trình dạy học STEM cần phải linh hoạt và thích nghi theo nhu cầu và khả năng của học sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *