Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn chuyển eth từ binance sang metamask

Để chuyển Ethereum (ETH) từ Binance sang ví MetaMask, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở MetaMask và Sao chép địa chỉ ví

1.1. Mở ứng dụng MetaMask trên trình duyệt của bạn và đăng nhập vào tài khoản của bạn (nếu chưa đăng nhập).

1.2. Sao chép địa chỉ ví Ethereum của bạn từ MetaMask. Địa chỉ này thường bắt đầu bằng “0x”.

Bước 2: Rút ETH từ Binance

2.1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn.

2.2. Di chuyển chuột đến phần “Ví” (Wallet) và chọn “Rút tiền” (Withdraw).

2.3. Chọn Ethereum (ETH) từ danh sách các loại tiền.

2.4. Dán địa chỉ ví MetaMask mà bạn đã sao chép ở Bước 1 vào ô “Địa chỉ nhận” (Recipient Address).

2.5. Nhập số lượng ETH mà bạn muốn chuyển.

2.6. Chọn mạng lưới (Network) – đảm bảo bạn chọn “ERC-20” nếu bạn sử dụng MetaMask trên mạng lưới Ethereum.

2.7. Kiểm tra lại tất cả các thông tin và xác nhận giao dịch.

2.8. Bạn có thể nhận được một mã xác nhận qua email hoặc mã xác nhận hai yếu tố (nếu bạn đã cài đặt). Xác nhận giao dịch.

Bước 3: Kiểm tra tình trạng giao dịch

3.1. Quay lại MetaMask và đợi một chút để giao dịch được xác nhận trên mạng lưới Ethereum.

3.2. Bạn có thể kiểm tra tình trạng giao dịch bằng cách sao chép địa chỉ giao dịch từ Binance và dán nó vào trình duyệt hoặc sử dụng trình duyệt Blockchain Explorer như Etherscan để kiểm tra.

Sau khi giao dịch được xác nhận, số lượng ETH sẽ xuất hiện trong ví MetaMask của bạn.

Lưu ý: Đảm bảo rằng địa chỉ ví bạn sao chép chính xác để tránh mất ETH. Ngoài ra, cần kiểm tra xác nhận địa chỉ rút tiền và mạng lưới để đảm bảo giao dịch diễn ra chính xác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *