Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn chơi cờ vua cơ bản

Tất nhiên, mình sẽ hướng dẫn bạn cách chơi cờ vua cơ bản. Dưới đây là một số quy tắc cơ bản và mô tả về cách di chuyển các quân cờ:

 1. Quân Vua (King):
 • Di chuyển: Mỗi lượt, Vua chỉ di chuyển một bước theo mọi hướng.
 1. Quân Hậu (Queen):
 • Di chuyển: Hậu có thể di chuyển theo mọi đường ngang, dọc và chéo trên bàn cờ.
 1. Quân Tượng (Bishop):
 • Di chuyển: Tượng di chuyển theo đường chéo trên bàn cờ.
 1. Quân Xe (Rook):
 • Di chuyển: Xe di chuyển theo đường ngang hoặc dọc trên bàn cờ.
 1. Quân Ngựa (Knight):
 • Di chuyển: Ngựa di chuyển theo hình chữ “L”. Hai bước theo đường ngang hoặc dọc, sau đó một bước vuông chéo.
 1. Quân Tốt (Pawn):
 • Di chuyển: Tốt di chuyển về phía trước, nhưng chỉ có thể “ăn” quân đối phương theo đường chéo. Ở nước đầu, tốt có thể di chuyển một hoặc hai bước.
 1. Quy tắc chung:
 • Nước Đi En Passant: Nếu một tốt di chuyển hai bước từ vị trí ban đầu và “vượt” qua một tốt đối phương, tốt đối phương có quyền ăn tốt đó như là nước đi bình thường.
 • Phong cấp (Promotion): Khi một tốt đi đến dòng cuối cùng của đối phương, nó có quyền chọn thành quân hậu, tượng, xe hoặc ngựa.

Nhớ rằng mục tiêu của trò chơi là đặt Vua của đối phương vào tình trạng “chiếu hậu” (không thể di chuyển mà không bị chiếu) và sau đó “chiếu cờ” (Vua bị chiếu hậu và không có cách nào để cản trở).

Hy vọng bạn sẽ có thời gian thú vị khi chơi cờ vua!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *