Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn chơi cờ tướng cơ bản

Để bắt đầu chơi cờ tướng cơ bản, bạn cần hiểu cách di chuyển và quy tắc của từng quân cờ. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản:

 1. Quân Vua (Tướng):
 • Chỉ di chuyển một ô mỗi lượt.
 • Không được di chuyển vào ô có nguy cơ bị chiếu hết cả (vào ô nơi có quân đối phương có thể chiếu Vua).
 1. Quân Hậu (Hậu):
 • Di chuyển theo hàng ngang, dọc hoặc chéo qua bảng cờ.
 • Không có giới hạn về số bước di chuyển.
 1. Quân Xe:
 • Di chuyển theo hàng ngang hoặc dọc qua bảng cờ.
 • Không có giới hạn về số bước di chuyển.
 1. Quân Mã:
 • Di chuyển theo hình “L”. Hai ô ngang và một ô dọc hoặc hai ô dọc và một ô ngang.
 • Có thể “nhảy” qua các quân cờ, bao gồm cả quân đồng minh.
 1. Quân Tượng:
 • Di chuyển theo đường chéo qua bảng cờ.
 • Không có giới hạn về số bước di chuyển.
 1. Quân Xanh (Pháo):
 • Di chuyển theo hàng ngang hoặc dọc qua bảng cờ.
 • Khi nó di chuyển, nó phải vượt qua một quân cờ khác, được gọi là “pháo đài”.
 1. Quân Bình (Tốt):
 • Di chuyển về phía trước một ô, nhưng có ngoại lệ: ở bước đầu tiên, mỗi quân có thể di chuyển hai ô.
 • Khi đối phương có quân ở đích, quân bình có thể ăn chúng bằng cách di chuyển theo đường chéo.

Lưu ý rằng mục tiêu của trò chơi là chiếu hết quân Vua của đối phương. Khi Vua bị chiếu mát và không có cách nào để né tránh, đó là “chiếu hết” và trò chơi kết thúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *