Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn chơi cờ domino

Để chơi cờ domino, bạn cần một bộ domino gồm 28 viên có các điểm từ 0 đến 6. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản cho việc chơi cờ domino:

Người chơi:

  • Số người chơi: 2-4 người.

Quy tắc cơ bản:

  1. Mỗi người chơi nhận một số viên domino từ bộ bài (số lượng viên tùy thuộc vào số người chơi).
  2. Bạn có thể bắt đầu trò chơi bằng cách đặt một viên domino ra giữa bàn, tạo nên “nước” ban đầu.
  3. Người chơi lần lượt đặt các viên domino của mình sao cho 2 số trên mỗi viên trùng với số ở nước.
  4. Nếu một người chơi không thể đặt bất kỳ viên domino nào, họ sẽ phải rút một viên từ bộ bài chưa chơi của mình. Nếu viên đó có thể đặt, họ sẽ đặt ra và lượt chơi chuyển sang người chơi tiếp theo. Nếu không, lượt chơi cũng chuyển sang người tiếp theo.

Kết thúc trò chơi:

  • Trò chơi kết thúc khi một người chơi hết domino hoặc khi không còn người chơi nào có thể đặt thêm domino nào.

Điểm số:

  • Người chơi đầu tiên hết domino sẽ được điểm bằng tổng số điểm trên các viên domino còn lại trong tay của đối thủ.

Hãy nhớ rằng có nhiều biến thể của cờ domino, và một số quy tắc có thể thay đổi tùy theo người chơi và vùng lãnh thổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *