Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn chỉnh full màn hình tivi

Quá trình chỉnh full màn hình trên tivi có thể thay đổi tùy thuộc vào thương hiệu và mô hình cụ thể của tivi bạn. Dưới đây là một hướng dẫn tổng quát, nhưng hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng chi tiết của tivi bạn trong tài liệu hướng dẫn hoặc trang web chính thức của nhà sản xuất để có thông tin chính xác nhất:

  1. Remote Control (Điều khiển từ xa):
  • Sử dụng nút “Menu” trên điều khiển từ xa để mở menu tivi.
  1. Chọn Tùy chọn Hiển thị (Display Options) hoặc Hình ảnh (Picture):
  • Trong menu, điều hướng đến phần Tùy chọn Hiển thị hoặc Hình ảnh bằng cách sử dụng các nút điều hướng (lên, xuống, trái, phải).
  1. Chọn Tùy chọn Kích thước màn hình (Screen Size):
  • Bạn có thể thấy các tùy chọn như “Aspect Ratio” (Tỷ lệ khung hình) hoặc “Screen Size” (Kích thước màn hình).
  1. Chọn Tùy chọn Full Screen (Toàn màn hình):
  • Trong phần Kích thước màn hình, có thể có tùy chọn Full Screen hoặc tự do chọn tỷ lệ khung hình mà bạn muốn.
  1. Lưu và Thoát:
  • Sau khi chọn tùy chọn Full Screen, hãy lưu các thay đổi của bạn và thoát menu.

Lưu ý: Các nhà sản xuất có thể đặt tên các tùy chọn khác nhau cho việc điều chỉnh kích thước màn hình, và một số tivi có thể yêu cầu bạn chọn một tỷ lệ khung hình cụ thể. Nếu bạn không tìm thấy tùy chọn Full Screen, hãy xem xét các tùy chọn khác trong menu Tùy chọn Hiển thị hoặc Hình ảnh.

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn, hãy kiểm tra tài liệu hướng dẫn của tivi hoặc liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của nhà sản xuất để nhận được trợ giúp chi tiết hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *