Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn chèn icon vào ảnh

Để chèn một biểu tượng (icon) vào một ảnh, bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh trực tuyến hoặc phần mềm chỉnh sửa ảnh. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản sử dụng một số công cụ phổ biến:

Sử dụng Trình duyệt trực tuyến:

 1. Pixlr:
  • Truy cập trang web Pixlr (https://pixlr.com/).
  • Chọn “Open Image” để tải ảnh của bạn lên.
  • Chọn “Add Image” để chọn biểu tượng bạn muốn chèn.
  • Chỉnh vị trí và kích thước của biểu tượng.
  • Lưu lại ảnh đã chỉnh sửa.
 2. Canva:
  • Truy cập trang web Canva (https://www.canva.com/).
  • Chọn “Create a design” và chọn kích thước ảnh.
  • Sử dụng “Elements” để thêm biểu tượng và chỉnh vị trí.
  • Lưu lại ảnh.

Sử dụng Phần mềm chỉnh sửa ảnh:

 1. Adobe Photoshop:
  • Mở ảnh và biểu tượng trong Photoshop.
  • Sử dụng công cụ di chuyển để kéo biểu tượng vào ảnh.
  • Chỉnh vị trí và kích thước bằng cách sử dụng các công cụ cắt, xoay và tỉ lệ.
  • Lưu lại ảnh.
 2. GIMP:
  • Mở ảnh trong GIMP.
  • Sử dụng công cụ “Open as Layers” để mở biểu tượng.
  • Dùng công cụ di chuyển để đặt biểu tượng vào vị trí mong muốn.
  • Lưu lại ảnh.

Hãy nhớ lưu lại ảnh của bạn với định dạng phù hợp như JPEG hoặc PNG sau khi bạn đã hoàn tất quá trình chỉnh sửa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *