Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn cắt video

Để cắt video, bạn có thể sử dụng các công cụ và phần mềm chỉnh sửa video khác nhau. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản sử dụng trình chỉnh sửa video phổ biến như Adobe Premiere Pro hoặc iMovie:

### Sử dụng Adobe Premiere Pro:

1. **Mở Adobe Premiere Pro và tạo dự án mới:**
– Bạn có thể bắt đầu bằng cách mở chương trình và tạo một dự án mới.

2. **Import video:**
– Import video bạn muốn cắt bằng cách kéo và thả nó vào giao diện làm việc.

3. **Thêm video vào Timeline:**
– Kéo video từ thư viện vào timeline dưới cùng.

4. **Chọn khoảng cần cắt:**
– Sử dụng thanh chọn (Razor tool) để chọn khoảng cần cắt trên timeline.

5. **Cắt video:**
– Bấm chuột phải vào khoảng đã chọn và chọn “Cut” hoặc sử dụng phím tắt (Ctrl + K).

6. **Xóa phần không cần:**
– Bạn có thể bấm chuột phải vào phần bị cắt rời và chọn “Clear” để xóa nó.

7. **Xuất video:**
– Sau khi cắt xong, chọn File > Export > Media để lưu lại video.

### Sử dụng iMovie:

1. **Mở iMovie và tạo dự án mới:**
– Mở iMovie và bắt đầu một dự án mới.

2. **Import video:**
– Nhấp vào nút “Import Media” để thêm video vào thư viện.

3. **Kéo video vào Timeline:**
– Kéo video từ thư viện vào timeline dưới cùng.

4. **Chọn khoảng cần cắt:**
– Sử dụng thanh chọn để chọn khoảng cần cắt.

5. **Cắt video:**
– Nhấn nút “Split Clip” hoặc sử dụng phím tắt (Cmd + B).

6. **Xóa phần không cần:**
– Chọn phần bị cắt và nhấn Delete.

7. **Xuất video:**
– Chọn File > Share > File để lưu lại video.

Lưu ý rằng các bước có thể thay đổi tùy theo phiên bản của phần mềm bạn đang sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *