Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn cập nhật ios 13

Để cập nhật iOS 13 trên thiết bị của bạn, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 1. Kiểm Tra Kết Nối Wi-Fi:
 • Đảm bảo rằng thiết bị của bạn đang kết nối với một mạng Wi-Fi ổn định.
 1. Kiểm Tra Dung Lượng Trống:
 • Đảm bảo rằng thiết bị của bạn có đủ không gian trống để tải và cài đặt bản cập nhật.
 1. Sạc Pin:
 • Kết nối thiết bị với sạc để đảm bảo nó có đủ pin để hoàn thành quá trình cập nhật.
 1. Mở Cài Đặt:
 • Mở ứng dụng “Cài Đặt” trên màn hình chính của thiết bị.
 1. Chọn “Cài Đặt Chung”:
 • Chọn mục “Cài Đặt Chung” từ danh sách.
 1. Chọn “Cập Nhật Phần Mềm”:
 • Chọn “Cập Nhật Phần Mềm” trong phần “Cài Đặt Chung”.
 1. Tìm Bản Cập Nhật:
 • Thiết bị sẽ kiểm tra và hiển thị thông tin về bản cập nhật iOS 13 nếu có sẵn.
 1. Chọn “Tải về và Cài Đặt”:
 • Nếu có bản cập nhật, chọn “Tải về và Cài Đặt”.
 1. Nhập Mã Khóa (nếu có):
 • Một số trường hợp yêu cầu nhập mật khẩu hoặc mã khóa của bạn để xác nhận quá trình cập nhật.
 1. Chờ Quá Trình Cập Nhật:
 • Thiết bị sẽ tải về và cài đặt bản cập nhật. Quá trình này có thể mất một thời gian tùy thuộc vào tốc độ kết nối Internet và dung lượng thiết bị.
 1. Khởi Động Lại Thiết Bị (nếu cần):
 • Sau khi cài đặt hoàn tất, thiết bị có thể khởi động lại để hoàn tất quá trình cập nhật.
 1. Kiểm Tra Phiên Bản iOS:
 • Để kiểm tra xem cập nhật đã được cài đặt thành công, bạn có thể mở “Cài Đặt” > “Cài Đặt Chung” > “Thông Tin” và kiểm tra phiên bản hệ điều hành.

Nhớ rằng, trước khi bắt đầu quá trình cập nhật, hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng trên thiết bị của mình để tránh mất mát dữ liệu trong trường hợp có vấn đề xảy ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *