Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn cập nhật ios 13 cho iphone 6 plus

Rất tiếc, nhưng tới thời điểm kiến thức cuối cùng của tôi vào tháng 1 năm 2022, iOS 13 không còn được hỗ trợ chính thức trên iPhone 6 Plus. iPhone 6 Plus đã không nhận được bản cập nhật phần mềm mới từ Apple kể từ iOS 12.

Nếu bạn đang sử dụng iPhone 6 Plus và muốn có phiên bản iOS mới nhất có thể được hỗ trợ, bạn có thể cập nhật lên iOS 12 bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Mở Cài đặt (Settings): Mở ứng dụng Cài đặt trên màn hình chính của iPhone.
  2. Chọn “Chung” (General): Trong màn hình Cài đặt, chọn mục “Chung.”
  3. Cập nhật phần mềm (Software Update): Chọn “Cập nhật phần mềm.” Hệ thống sẽ kiểm tra xem có bản cập nhật nào mới không.
  4. Tải và cài đặt (Download and Install): Nếu có bản cập nhật, bạn sẽ thấy một thông báo yêu cầu tải và cài đặt. Chọn “Tải và Cài đặt.”
  5. Nhập mật khẩu (Enter Passcode): Nếu được yêu cầu, nhập mật khẩu của bạn để xác nhận quá trình cập nhật.
  6. Đọc và đồng ý với điều khoản (Read and Agree): Đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện cập nhật.
  7. Chờ đợi quá trình cài đặt (Wait for Installation): iPhone của bạn sẽ tải xuống và cài đặt bản cập nhật. Điều này có thể mất một thời gian tùy thuộc vào tốc độ kết nối internet và dung lượng của bản cập nhật.

Lưu ý rằng nếu iPhone 6 Plus của bạn không hỗ trợ iOS 13, bạn sẽ không thể cập nhật lên phiên bản này. Trong trường hợp này, Apple khuyến khích người dùng nâng cấp lên một phiên bản iPhone mới để có được trải nghiệm tốt nhất và bảo mật cao hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *