Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn cài hình nền ios 16

Đến thời điểm kiến thức của tôi được cập nhật (tháng 1 năm 2022), iOS chỉ đến phiên bản 15, và thông tin về iOS 16 chưa được công bố. Do đó, tôi không thể cung cấp hướng dẫn cài đặt nền cho iOS 16 vì nó chưa tồn tại.

Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng iOS 15 hoặc bản cập nhật nền mới hơn, bạn có thể thay đổi hình nền theo các bước sau:

  1. Mở Cài đặt (Settings): Mở ứng dụng Cài đặt trên màn hình chính của điện thoại.
  2. Chọn Nền (Wallpaper): Chọn mục “Nền” từ danh sách các tùy chọn.
  3. Chọn Nền Màn Hình (Choose a New Wallpaper): Bạn có thể chọn nền cho màn hình khóa hoặc màn hình chính. Chọn một trong hai tùy chọn tùy thuộc vào nơi bạn muốn thay đổi nền.
  4. Chọn Hình ảnh (Choose a Photo): Bạn có thể chọn một trong những hình ảnh mặc định đã có sẵn hoặc chọn một hình ảnh từ thư viện ảnh của bạn.
  5. Điều chỉnh và Thiết lập (Adjust and Set): Sau khi chọn hình ảnh, bạn có thể thực hiện các điều chỉnh như chọn vùng, zoom in, zoom out, và sau đó nhấn nút “Set” để đặt hình ảnh làm nền.
  6. Chọn Màn hình Khóa hoặc Màn hình Chính (Set for Lock Screen or Set for Home Screen): Chọn nơi bạn muốn áp dụng hình ảnh làm nền, có thể là màn hình khóa, màn hình chính hoặc cả hai.

Lưu ý rằng các bước có thể có sự biến đổi nhỏ tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của iOS bạn đang sử dụng. Nếu có bất kỳ thay đổi nào với iOS 16 hoặc các phiên bản mới hơn, bạn nên kiểm tra hướng dẫn cụ thể từ Apple hoặc nguồn tin chính thức của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *