Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn cài đặt camera imou

Để cài đặt camera Imou, bạn có thể tuân theo các bước sau:

1. **Tải ứng dụng Imou:**
– Mở cửa hàng ứng dụng trên điện thoại của bạn (App Store cho iOS hoặc Google Play cho Android).
– Tìm kiếm “Imou” và tải ứng dụng về điện thoại của bạn.

2. **Đăng ký tài khoản:**
– Mở ứng dụng Imou và chọn tùy chọn “Đăng ký” để tạo một tài khoản mới.
– Nhập thông tin đăng ký và xác nhận tài khoản của bạn qua email hoặc số điện thoại.

3. **Thêm Camera:**
– Đăng nhập vào tài khoản Imou của bạn.
– Chọn tùy chọn “Thêm Thiết Bị” hoặc “Thêm Camera”.
– Quét mã vạch QR trên camera hoặc nhập thông tin tay để thêm camera vào danh sách thiết bị của bạn.

4. **Kết nối Camera với Wi-Fi:**
– Chọn mạng Wi-Fi mà bạn muốn kết nối camera.
– Nhập mật khẩu Wi-Fi.

5. **Đặt tên và đặt mật khẩu cho Camera:**
– Gán một tên cho camera để dễ nhận diện (ví dụ: Phòng khách, Sân trước, v.v.).
– Đặt mật khẩu để bảo vệ camera của bạn.

6. **Hoàn tất cài đặt:**
– Chờ đợi quá trình cài đặt hoàn tất và kiểm tra xem camera có hoạt động đúng cách không.

Lưu ý rằng các bước chi tiết có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của ứng dụng Imou và loại camera bạn đang sử dụng. Hãy kiểm tra hướng dẫn chi tiết hoặc trang web chính thức của Imou để có thông tin cụ thể nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *