Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn cách tạo tài khoản google play

Để tạo tài khoản Google Play, bạn cần có một tài khoản Google. Dưới đây là cách bạn có thể tạo tài khoản Google và sau đó sử dụng nó để truy cập Google Play:

 1. Mở Trình Duyệt Web:
  Mở trình duyệt web trên thiết bị của bạn và truy cập trang chính thức của Google.
 2. Chọn “Đăng Ký” hoặc “Tạo Tài Khoản”:
 • Nếu bạn chưa có tài khoản Google, chọn “Đăng Ký” hoặc “Tạo Tài Khoản”.
 • Nếu bạn đã có một tài khoản Google, bạn có thể đăng nhập bằng cách chọn “Đăng Nhập”.
 1. Điền Thông Tin:
 • Điền thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, ngày sinh, số điện thoại và địa chỉ email.
 • Chọn một địa chỉ email mới nếu bạn muốn có một địa chỉ riêng chỉ dành cho Google Play.
 1. Tạo Mật Khẩu:
 • Tạo một mật khẩu mạnh để bảo vệ tài khoản của bạn.
 1. Xác Nhận và Hoàn Tất:
 • Theo dõi bước xác nhận bằng cách nhập mã xác nhận được gửi đến số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn.
 • Hoàn tất quá trình đăng ký bằng cách xác nhận thông tin.
 1. Truy Cập Google Play:
 • Sau khi tạo tài khoản Google thành công, sử dụng thông tin đăng nhập để truy cập Google Play.
 • Mở ứng dụng Google Play trên điện thoại hoặc truy cập trực tiếp trang web Google Play trên trình duyệt.
 1. Chấp Nhận Điều Khoản:
 • Nếu đây là lần đầu tiên bạn truy cập Google Play, bạn có thể cần chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng.

Sau bước này, bạn sẽ có thể tải xuống ứng dụng, trò chơi và nhiều nội dung khác từ Google Play bằng tài khoản mới của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *