Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn cách tạo tài khoản gmail

Để tạo một tài khoản Gmail, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Truy cập Trang Đăng ký của Google:
 1. Điền Thông Tin Cá Nhân:
 • Nhập thông tin cá nhân của bạn vào các ô tương ứng, bao gồm tên, họ, ngày sinh, và các thông tin khác.
 1. Chọn Địa chỉ Email:
 • Chọn một địa chỉ email mong muốn. Nếu địa chỉ đã có người sử dụng, bạn có thể cần chọn một địa chỉ khác.
 1. Tạo Mật khẩu:
 • Tạo một mật khẩu an toàn. Mật khẩu nên bao gồm ít nhất 8 ký tự và kết hợp chữ cái, số, và ký tự đặc biệt để nâng cao độ an toàn.
 1. Xác nhận Mật khẩu:
 • Nhập lại mật khẩu bạn vừa tạo để xác nhận.
 1. Điền Số Điện Thoại (Tùy chọn):
 • Bạn có thể cung cấp số điện thoại để bảo mật và phục hồi tài khoản khi cần.
 1. Nhập Mã Xác Minh:
 • Nếu có, bạn sẽ nhận được một mã xác minh qua điện thoại hoặc email. Nhập mã này vào trang đăng ký để xác nhận.
 1. Hoàn Tất Quy trình:
 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin và xác minh, nhấn “Tiếp theo” hoặc “Hoàn tất” để tạo tài khoản.
 1. Chấp Nhận Điều Khoản:
 • Đọc và đồng ý với các điều khoản dịch vụ của Google.

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn sẽ có một tài khoản Gmail và có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ email của Google.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *