Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn cách chơi cờ domino

Để chơi cờ domino, bạn cần một bộ domino có các viên domino và một số người chơi. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản về cách chơi cờ domino:

Nguyên Tắc Chơi Cờ Domino:

 1. Chuẩn bị Bộ Domino:
 • Sử dụng bộ domino phổ biến có 28 viên, mỗi viên chia thành hai phần, mỗi phần có một số điểm từ 0 đến 6.
 • Nếu có nhiều người chơi hơn, bạn có thể sử dụng bộ domino lớn hơn.
 1. Đặt Các Viên Domino:
 • Đặt tất cả các viên domino lên bàn chơi, trộn chúng và lật ngửa.
 • Mỗi người chơi rút một số viên từ bộ domino để có bàn tay ban đầu.
 1. Bắt Đầu Chơi:
 • Người chơi có viên domino có số điểm lớn nhất thì đi trước. Nếu không có ai có viên domino có số điểm cao nhất, người chơi có viên domino có số điểm gần 0 đi trước.
 1. Đặt Viên Domino:
 • Người chơi đi đầu đặt một viên domino ra giữa bàn.
 • Các người chơi sau đó phải đặt một viên domino có số điểm khớp với một trong hai đầu của viên domino đã đặt trước đó.
 1. Chiến Thắng:
 • Người chơi đầu tiên hết domino trong tay là người chiến thắng.

Quy Tắc Đặc Biệt:

 • Nếu không có ai có thể đặt được viên domino, người chơi phải rút thêm đến khi có thể đặt được.
 • Nếu bộ domino hết, người chơi không thể rút thêm và tiếp tục đặt domino.

Lưu Ý:

Có nhiều biến thể của cờ domino, và mỗi nhóm có thể thêm hoặc thay đổi một số quy tắc theo ý muốn. Hãy đảm bảo rằng mọi người đều hiểu quy tắc trước khi bắt đầu chơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *