Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn bật wifi trên tivi lg

Để bật kết nối Wi-Fi trên TV LG, bạn có thể thực hiện các bước sau đây. Lưu ý rằng giao diện và các bước có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình cụ thể của TV LG:

 1. Bật TV và Remote:
 • Đảm bảo rằng TV và remote control (điều khiển từ xa) của bạn đã được bật.
 1. Truy cập Menu:
 • Sử dụng remote control, nhấn nút “Settings” hoặc “Menu” để mở menu chính trên màn hình.
 1. Chọn Mục “Network” hoặc “Connection”:
 • Trong menu, di chuyển đến mục “Network” hoặc “Connection”. Mục này có thể được gọi là “Network Settings”, “Network Connection”, “Internet”, hoặc một tên tương tự.
 1. Chọn “Wi-Fi” hoặc “Wireless”:
 • Trong danh sách các tùy chọn, chọn “Wi-Fi” hoặc “Wireless”.
 1. Bật Wi-Fi:
 • Một danh sách các mạng Wi-Fi sẽ xuất hiện. Chọn mạng Wi-Fi mà bạn muốn kết nối.
 1. Nhập Mật khẩu (nếu cần):
 • Nếu mạng Wi-Fi được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn sẽ cần nhập mật khẩu sử dụng bàn phím ảo trên màn hình.
 1. Kết Nối:
 • Sau khi nhập mật khẩu, chọn “Connect” hoặc “OK” để kết nối với mạng Wi-Fi.
 1. Chờ Kết Nối:
 • TV sẽ thử kết nối đến mạng Wi-Fi được chọn. Hãy chờ một chút cho quá trình kết nối hoàn tất.
 1. Kiểm Tra Kết Nối:
 • Kiểm tra xem TV có thể truy cập Internet hay không để đảm bảo kết nối đã thành công.

Lưu ý rằng các bước chi tiết có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình cụ thể của TV LG của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc không chắc chắn về các bước, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng đi kèm với TV hoặc tham khảo trực tuyến theo mô hình cụ thể của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *