Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn bật vt trên laptop hp

Xin lưu ý rằng việc bật Virtualization Technology (VT) trên laptop HP có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình cụ thể của máy tính của bạn và phiên bản BIOS/UEFI. Dưới đây là hướng dẫn tổng quát, nhưng bạn cần kiểm tra tài liệu hướng dẫn của máy tính hoặc trang web hỗ trợ của HP để biết thông tin chi tiết hơn.

 1. Khởi động lại máy tính:
 • Lưu ý rằng bạn cần khởi động lại máy tính của mình để vào môi trường BIOS/UEFI.
 1. Truy cập BIOS/UEFI:
 • Trong quá trình khởi động, bạn cần nhấn một phím cụ thể để truy cập môi trường BIOS/UEFI. Thường là các phím như F2, F10, F12 hoặc Del. Bạn có thể thấy thông báo tương ứng trên màn hình khi khởi động.
 1. Tìm kiếm tùy chọn VT:
 • Một khi bạn đã ở trong BIOS/UEFI, sử dụng các phím mũi tên để điều hướng và tìm kiếm mục tùy chọn liên quan đến “Virtualization”, “Intel Virtualization Technology (Intel VT)”, hoặc “AMD Virtualization” tùy thuộc vào loại vi xử lý bạn đang sử dụng.
 1. Bật VT:
 • Chọn tùy chọn tương ứng và chuyển nó từ “Disabled” sang “Enabled”. Bạn có thể sử dụng phím mũi tên hoặc các phím chức năng được chỉ định để thực hiện điều này.
 1. Lưu và thoát:
 • Sau khi bật tùy chọn VT, bạn cần lưu các thay đổi và thoát khỏi BIOS/UEFI. Thông thường, có tùy chọn để lưu và thoát khi bạn nhấn F10 hoặc theo hướng dẫn cụ thể trên màn hình.
 1. Khởi động lại máy tính:
 • Khởi động lại máy tính để áp dụng các thay đổi.

Lưu ý rằng các tên và vị trí cụ thể của các tùy chọn có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình và phiên bản BIOS/UEFI của máy tính HP của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn, tìm kiếm hướng dẫn cụ thể cho mô hình laptop HP của bạn hoặc kiểm tra trực tuyến trên trang web hỗ trợ của HP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *