Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn bật đèn bàn phím laptop lenovo

Quá trình bật đèn bàn phím trên laptop Lenovo có thể thay đổi tùy theo mẫu và dòng sản phẩm cụ thể. Dưới đây là một số hướng dẫn chung mà bạn có thể thử:

 1. Kiểm tra phím chức năng:
 • Nhiều laptop Lenovo có các phím chức năng đặc biệt để điều khiển đèn bàn phím. Thường thì có một biểu tượng đèn trên một trong các phím như Fn hoặc Spacebar.
 1. Sử dụng phần mềm Lenovo Vantage:
 • Lenovo thường cung cấp phần mềm quản lý hệ thống gọi là Lenovo Vantage. Bạn có thể kiểm tra trong phần này xem có tùy chọn nào để điều khiển đèn bàn phím không.
 1. Control Panel (Bảng điều khiển) trên Windows:
 • Mở Control Panel, sau đó chọn “Lenovo Keyboard Lighting” hoặc tìm kiếm tùy chọn tương tự. Tùy thuộc vào phiên bản phần mềm quản lý của Lenovo, bạn có thể tìm thấy tùy chọn để bật đèn bàn phím ở đây.
 1. Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Windows 10:
 • Trong một số trường hợp, Windows 10 có tính năng quản lý đèn nền và đèn bàn phím. Bạn có thể kiểm tra các tùy chọn nâng cao trong “Settings” > “System” > “Display” hoặc “Settings” > “Devices” > “Typing”.
 1. Sử dụng các tổ hợp phím tắt:
 • Thử các tổ hợp phím tắt như Fn + Spacebar hoặc Fn + Esc. Những tổ hợp này thường được sử dụng để điều khiển đèn bàn phím trên nhiều laptop Lenovo.
 1. Tra cứu trong tài liệu hướng dẫn:
 • Kiểm tra tài liệu hướng dẫn của laptop Lenovo cụ thể bạn đang sử dụng. Thông tin chi tiết nhất về cách bật đèn bàn phím thường được cung cấp trong tài liệu này.

Nếu bạn vẫn gặp khó khăn sau khi thử các phương pháp trên, tốt nhất là kiểm tra tài liệu hướng dẫn của laptop hoặc trang web hỗ trợ của Lenovo để có thông tin chi tiết và chính xác nhất cho model của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *