Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn bật đèn bàn phím laptop dell

Quy trình bật đèn bàn phím trên laptop Dell có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình cụ thể của laptop bạn. Tuy nhiên, dưới đây là một hướng dẫn tổng quát:

 1. Kiểm tra có phím chức năng đèn bàn phím không:
 • Trên nhiều laptop Dell, có một phím chức năng dành cho đèn bàn phím. Điều này thường là một biểu tượng hình bóng đèn hoặc một hình đèn nhỏ trên một phím chức năng (F1, F2, F3, v.v.).
 • Giữ phím “Fn” (nếu có) ở góc dưới bên trái của bàn phím và nhấn vào phím chức năng có biểu tượng đèn.
 1. Truy cập trung tâm điều khiển Dell:
 • Nếu laptop của bạn có phần mềm trung tâm điều khiển Dell (Dell Control Center hoặc Dell Command | Power Manager), bạn có thể mở nó để kiểm tra cài đặt đèn nền bàn phím.
 • Trong một số trường hợp, bạn có thể phải tìm tùy chọn đèn bàn phím trong các cài đặt năng lượng hoặc cài đặt hệ thống.
 1. Kiểm tra trong BIOS/UEFI:
 • Khởi động lại laptop và nhấn vào phím “F2” hoặc “Del” (tùy thuộc vào mô hình laptop) để truy cập BIOS hoặc UEFI.
 • Tìm mục “Advanced” hoặc “Advanced Settings” và kiểm tra xem có tùy chọn nào liên quan đến đèn bàn phím không.
 1. Sử dụng ứng dụng Dell Keyboard Backlight:
 • Kiểm tra xem laptop Dell của bạn có ứng dụng quản lý đèn bàn phím không. Nếu có, bạn có thể tìm thấy nó trong danh sách các ứng dụng cài đặt sẵn trên máy hoặc tải nó từ trang web hỗ trợ của Dell.

Nếu bạn không tìm thấy tùy chọn nào trong các phương tiện trên, hãy kiểm tra tài liệu hướng dẫn của laptop hoặc truy cập trang web hỗ trợ của Dell để có thông tin chi tiết và hướng dẫn cho mô hình cụ thể của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *