Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn bật chuột cảm ứng trên laptop

Để bật hoặc tắt chuột cảm ứng trên laptop, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây. Lưu ý rằng các bước có thể thay đổi tùy thuộc vào hệ điều hành và driver touchpad cụ thể của laptop bạn.

Trên Windows:

 1. Mở Settings (Cài đặt):
 • Nhấn tổ hợp phím Win + I để mở Settings.
 1. Chọn Devices (Thiết bị):
 • Trong cửa sổ Settings, chọn mục “Devices”.
 1. Chọn Touchpad (Chuột cảm ứng):
 • Ở thanh bên trái, chọn “Touchpad”.
 1. Bật hoặc Tắt chuột cảm ứng:
 • Dưới phần “Touchpad”, tìm kiếm một tùy chọn để bật hoặc tắt touchpad. Tùy chọn này có thể có tên là “Enable” hoặc “Disable”.

Trên macOS:

 1. Mở System Preferences (Tùy chọn hệ thống):
 • Nhấn biểu tượng “Apple” ở góc trái trên cùng của màn hình và chọn “System Preferences” (Tùy chọn hệ thống).
 1. Chọn Trackpad (Chuột cảm ứng):
 • Trong cửa sổ System Preferences, chọn biểu tượng “Trackpad”.
 1. Bật hoặc Tắt chuột cảm ứng:
 • Trong tab “Trackpad”, tìm kiếm tùy chọn để bật hoặc tắt touchpad. Bạn có thể có tùy chọn “Enable” hoặc “Disable”.

Trên Linux:

 1. Sử dụng Terminal:
 • Mở Terminal.
 1. Sử dụng lệnh xinput:
 • Gõ lệnh sau để xem danh sách các thiết bị đầu vào:
  bash xinput list
 • Xác định ID của touchpad trong danh sách.
 1. Bật hoặc Tắt touchpad:
 • Gõ lệnh sau để tắt touchpad (thay thế <ID> bằng ID của touchpad):
  bash xinput disable <ID>
  Hoặc để bật touchpad:
  bash xinput enable <ID>

Lưu ý rằng quá trình này có thể đòi hỏi quyền quản trị, do đó, bạn có thể cần nhập mật khẩu của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy tham khảo tài liệu của hãng sản xuất laptop hoặc hệ điều hành cụ thể bạn đang sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *