Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn bật camera trên laptop

Để bật camera trên laptop, bạn cần thực hiện một số bước cơ bản. Dưới đây là hướng dẫn tổng quát, tuy nhiên, giao diện và tên chức năng có thể thay đổi tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng (ví dụ: Windows, macOS, hoặc Linux).

Windows:

 1. Mở ứng dụng Camera:
 • Nhấn Win + S để mở thanh tìm kiếm.
 • Gõ “Camera” và chọn ứng dụng Camera từ kết quả tìm kiếm.
 1. Kiểm tra cài đặt riêng tư:
 • Trong một số trường hợp, camera có thể bị tắt do cài đặt quyền riêng tư.
 • Mở “Settings” (Cài đặt) -> “Privacy” (Quyền riêng tư) -> “Camera” (Camera).
 • Bật tùy chọn “Camera access for this device” (Quyền truy cập camera cho thiết bị này) và đảm bảo rằng “Allow apps to access your camera” (Cho phép ứng dụng truy cập camera của bạn) đã được bật.

macOS:

 1. Mở ứng dụng Camera:
 • Mở ứng dụng “Camera” từ thư mục “Applications” (Ứng dụng).
 1. Kiểm tra cài đặt hệ thống:
 • Mở “System Preferences” (Tùy chọn hệ thống) từ Apple Menu.
 • Chọn “Security & Privacy” (Bảo mật và Quyền riêng tư).
 • Chọn tab “Privacy” (Quyền riêng tư).
 • Trong danh sách bên trái, chọn “Camera” và đảm bảo ứng dụng bạn muốn sử dụng camera đã được chọn.

Linux (dựa trên một số phiên bản):

 1. Sử dụng ứng dụng Camera mặc định:
 • Mở ứng dụng Camera được cài đặt mặc định trên hệ thống của bạn.
 1. Kiểm tra quyền truy cập:
 • Mở “Settings” (Cài đặt) hoặc “System Settings” (Cài đặt hệ thống).
 • Tìm và mở phần “Privacy” (Quyền riêng tư).
 • Kiểm tra xem có quyền truy cập camera cho ứng dụng cần sử dụng camera hay không.

Nhớ rằng một số laptop có phím tắt hoặc công tắc trên vỏ máy để tắt/bật camera. Nếu laptop của bạn có tính năng này, hãy kiểm tra hướng dẫn sử dụng đi kèm hoặc trang hỗ trợ của nhà sản xuất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *