Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn bật bluetooth tivi samsung

Để bật Bluetooth trên một tivi Samsung, bạn có thể làm theo các bước sau đây. Lưu ý rằng các bước này có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình cụ thể của tivi:

 1. Bật Tivi:
 • Đảm bảo rằng tivi đã được bật.
 1. Truy cập Menu:
 • Sử dụng remote điều khiển, nhấn nút “Menu” để mở menu chính trên màn hình.
 1. Chọn Cài Đặt (Settings):
 • Sử dụng nút điều hướng (lên, xuống, trái, phải) để di chuyển đến mục “Cài đặt” hoặc “Settings.”
 1. Chọn Kết Nối (Connections):
 • Trong menu “Cài đặt,” di chuyển đến mục “Kết nối” hoặc “Connections.”
 1. Chọn Bluetooth:
 • Tìm và chọn tùy chọn “Bluetooth.” Trong một số tivi Samsung, có thể có mục “Bluetooth” ngay trong menu “Cài đặt” chính.
 1. Bật Bluetooth:
 • Một khi bạn đã chọn tùy chọn “Bluetooth,” bạn sẽ thấy tùy chọn để bật hoặc tắt Bluetooth. Sử dụng nút điều hướng để di chuyển đến tùy chọn “Bật” (Turn On) và nhấn nút OK hoặc Enter.
 1. Kết nối Thiết Bị Bluetooth:
 • Sau khi bật Bluetooth, tivi sẽ tìm kiếm các thiết bị Bluetooth khác trong phạm vi. Bạn có thể kích hoạt chế độ Bluetooth trên thiết bị mà bạn muốn kết nối và sau đó chọn tivi từ danh sách thiết bị có sẵn.

Lưu ý rằng các bước chi tiết có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình và phiên bản phần mềm của tivi Samsung. Nếu có sự khác biệt, bạn có thể tham khảo sách hướng dẫn người sử dụng đi kèm với tivi hoặc trực tuyến trên trang web hỗ trợ của Samsung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *