Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn bảo quản quần áo

Rất tiếc, nhưng việc tải video HD lên Facebook không được khuyến khích do Facebook đã thiết lập nhiều hạn chế và chính sách bảo vệ quyền tác giả. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chia sẻ video HD, có một số cách bạn có thể thử:

  1. Tải lên trực tiếp từ điện thoại:
  • Mở ứng dụng Facebook trên điện thoại di động của bạn.
  • Chọn nút “Ảnh/Videos” trên trạng cá nhân của bạn.
  • Chọn video từ thư viện điện thoại của bạn và chờ đợi quá trình tải lên.
  1. Sử dụng Facebook trên máy tính:
  • Truy cập trang web Facebook và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  • Chọn nút “Thêm” (biểu tượng dấu cộng) ở phía trên và chọn “Video”.
  • Chọn video từ máy tính của bạn và đợi quá trình tải lên.
  1. Sử dụng ứng dụng Facebook trên máy tính:
  • Tải lên video HD trực tiếp từ trang web Facebook bằng cách chọn nút “Ảnh/Videos” và chọn video từ máy tính của bạn.

Lưu ý rằng nếu video của bạn là nội dung chính tác giả, bạn cần đảm bảo rằng bạn có quyền tải lên nó và tuân thủ các quy định bản quyền của Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *