Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn backup iphone bằng itunes

Để sao lưu iPhone bằng iTunes, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. **Kết nối iPhone với máy tính:**
– Sử dụng cáp USB để kết nối iPhone với máy tính của bạn.
– Mở iTunes trên máy tính nếu nó không mở tự động.

2. **Chọn thiết bị:**
– Trong giao diện iTunes, chọn biểu tượng iPhone ở góc trên bên trái.

3. **Chọn “Tổng quan” (General):**
– Trong tab tổng quan, bạn sẽ thấy phần “Sao lưu tự động” (Automatically Back Up).

4. **Chọn “Sao lưu tức thì” hoặc “Sao lưu vào máy tính”:**
– Nếu bạn chọn “Sao lưu tức thì”, iTunes sẽ thực hiện sao lưu ngay lập tức khi bạn kết nối iPhone với máy tính.
– Nếu bạn chọn “Sao lưu vào máy tính”, bạn có thể nhấp vào nút “Sao lưu bây giờ” để bắt đầu quá trình sao lưu.

5. **Chờ đợi quá trình sao lưu hoàn tất:**
– Đợi cho iTunes hoàn tất quá trình sao lưu. Thời gian này phụ thuộc vào dung lượng dữ liệu trên iPhone của bạn.

6. **Kiểm tra sao lưu:**
– Kiểm tra xem sao lưu đã hoàn tất thành công bằng cách xem thời gian và ngày sao lưu gần nhất.

Lưu ý: Đảm bảo rằng máy tính của bạn có đủ dung lượng để lưu trữ sao lưu iPhone. Ngoài ra, đối với các phiên bản iTunes mới, bạn có thể cần cài đặt và sử dụng ứng dụng “Finder” trên macOS Catalina trở lên thay vì iTunes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *