Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn auto click ios

Tính năng auto click không được Apple chấp nhận chính thức trên iOS vì nó có thể vi phạm chính sách an toàn và bảo mật của hệ điều hành iOS. Apple có các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn các ứng dụng hoạt động tự động mà không cần sự can thiệp của người dùng.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng auto click cho một số ứng dụng cụ thể mà bạn tạo ra (chẳng hạn như trong trường hợp của một ứng dụng kiểm tra hoặc đánh giá), bạn có thể thực hiện một số bước nhất định bằng cách sử dụng Accessibility Service. Đây là một cách mà Apple hỗ trợ để giúp những người có khuyết tật trải nghiệm tốt hơn với các ứng dụng.

Dưới đây là các bước tổng quan:

 1. Bật Accessibility Service:
 • Mở cài đặt trên thiết bị iOS của bạn.
 • Chọn “Accessibility” (Tiện ích truy cập).
 • Chọn “Touch” (Chạm).
 • Bật “AssistiveTouch”.
 1. Tạo một Automation (Tự động hóa):
 • Mở ứng dụng “Shortcuts” (Phím tắt) trên thiết bị của bạn.
 • Tạo một Shortcut mới bằng cách chọn “+” ở góc trên bên phải.
 • Thêm các bước cần thiết, chẳng hạn như “Tap” để thực hiện click.
 1. Chạy Automation:
 • Sau khi đã tạo Shortcut, bạn có thể chạy nó bằng cách mở ứng dụng “Shortcuts” và chọn Shortcut bạn đã tạo.

Lưu ý rằng việc sử dụng tự động click có thể vi phạm điều khoản sử dụng của nhiều ứng dụng và trang web. Nếu mục đích của bạn không phù hợp, việc sử dụng auto click có thể bị xem là lạm dụng và có thể dẫn đến việc bị chặn hoặc tài khoản bị đình chỉ. Hãy đảm bảo bạn sử dụng nó theo cách có trách nhiệm và theo các quy tắc và điều khoản của nền tảng hoặc ứng dụng cụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *