Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn affiliate shopee

Để thực hiện affiliate trên Shopee, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. **Đăng ký tài khoản Shopee Affiliate:**
– Truy cập trang web chính thức của Shopee và tìm phần “Affiliate” hoặc “Đối tác” (Partner).
– Đăng ký tài khoản Affiliate bằng cách cung cấp thông tin cá nhân yêu cầu.

2. **Xác nhận thông tin:**
– Sau khi đăng ký, Shopee sẽ xác nhận thông tin của bạn và cấp quyền truy cập vào hệ thống Affiliate.

3. **Đăng nhập vào tài khoản Affiliate:**
– Sử dụng thông tin đăng nhập để truy cập tài khoản Affiliate trên trang web Shopee.

4. **Chọn sản phẩm cần quảng cáo:**
– Tìm sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm mà bạn muốn quảng cáo. Shopee cung cấp các công cụ để bạn tìm kiếm và chọn sản phẩm.

5. **Lấy liên kết Affiliate:**
– Khi đã chọn sản phẩm, sử dụng công cụ Affiliate để tạo liên kết có mã theo dõi đặc biệt của bạn. Đây là liên kết mà bạn sẽ chia sẻ để kiếm hoa hồng.

6. **Chia sẻ liên kết:**
– Sao chép liên kết Affiliate và chia sẻ nó trên các nền tảng truyền thông xã hội, blog, website hoặc qua email.

7. **Kiểm tra hiệu suất:**
– Theo dõi số lượng người nhấp vào liên kết của bạn, số lượng đơn hàng được đặt và hoa hồng bạn kiếm được.

8. **Nhận thanh toán:**
– Shopee sẽ thanh toán hoa hồng cho bạn dựa trên số lượng đơn hàng hợp lệ được tạo ra thông qua liên kết của bạn.

Hãy kiểm tra chính sách Affiliate của Shopee để biết thông tin chi tiết về hoa hồng, quy định và các điều khoản khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *