Have a Question?

If you have any question you can ask below or enter what you are looking for!

hướng dẫn aegisub

Để hướng dẫn sử dụng Aegisub, một phần mềm soạn sub (phụ đề) mạnh mẽ, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. **Tải và Cài Đặt Aegisub:**
– Truy cập trang web chính thức của Aegisub để tải phiên bản phần mềm: [Aegisub Official Website](http://www.aegisub.org/).
– Cài đặt Aegisub trên máy tính của bạn.

2. **Mở Video và Thêm Phụ Đề:**
– Mở Aegisub.
– Chọn “Video” trong thanh công cụ và chọn “Open Video” để mở video cần thêm phụ đề.
– Chọn “Subtitle” và sau đó “New” để tạo một dự án phụ đề mới.

3. **Soạn Thảo Phụ Đề:**
– Sử dụng trình soạn thảo phụ đề trên cửa sổ chính của Aegisub.
– Nhập văn bản phụ đề và thiết lập thời gian xuất hiện và biến mất của từng đoạn.

4. **Hiệu Chỉnh Thời Gian:**
– Click và kéo để chọn thời gian bắt đầu và kết thúc cho mỗi đoạn phụ đề.
– Có thể sử dụng các nút và phím tắt để điều chỉnh thời gian.

5. **Tùy Chỉnh Kiểu Chữ và Hiệu Ứng:**
– Chọn “Styles” để tùy chỉnh kiểu chữ, màu sắc, và các thiết lập khác cho phụ đề.
– Sử dụng “Effects” để thêm hiệu ứng như đổ bóng, đậm, nghiêng, v.v.

6. **Kiểm Tra Phụ Đề:**
– Sử dụng nút “Play” để xem trước phụ đề với video.
– Kiểm tra lỗi chính tả và đảm bảo rằng các đoạn phụ đề xuất hiện đúng thời điểm.

7. **Xuất Phụ Đề:**
– Chọn “File” và sau đó “Export” để lưu phụ đề của bạn.
– Chọn định dạng xuất (ví dụ: SubStation Alpha – SSA) và điều chỉnh các tùy chọn cần thiết.

8. **Lưu và Hoàn Thành:**
– Lưu dự án của bạn để có thể mở và chỉnh sửa sau này.
– Sau khi hoàn thành, bạn có thể tích hợp phụ đề vào video sử dụng các công cụ khác nếu cần.

Hy vọng rằng hướng dẫn này sẽ giúp bạn làm quen với Aegisub và tạo ra các phụ đề chất lượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *